انتخاب و ادامه
انتخاب و ادامه

شما با عضویت در باشگاه اینوستار به امکانات زیر دسترسی خواهید داشت:

دسترسی به بیش از ۴۰ ساعت ویدیوی آموزشی و تحلیلی در وبینارهای گذشته
امکان حضور و مشارکت در همه وبینارهای هفتگی آینده باشگاه اینوستار
دسترسی به گزارش ها و تحلیل های ارائه شده توسط اعضای باشگاه
امکان دسترسی به سیگنال ها و فرصت های سرمایه گذاری معرفی شده از سوی اعضای باشگاه

امکان کسب درآمد از طریق تحلیل و ارایه گزارش و برگزاری وبینار